Atelje och trädgård

bild Arbetet i trädgården och i ateljen är lustfyllt. Båda känns som en lek, men samtidigt är arbetet i ateljen det viktigaste jag gör. Lek och allvar!! Jag vill använda mitt uttrycksmedel som en poet använder språket, – extremt klart men destillerat. med dej, förmedla något av allt man säger på andra sätt än med ord.