Trädgårdens former

I trädgården söker jag efter att uttrycka något på samma vis som i ateljen. Mitt intresse för trädgård handlar mer om proportioner, hur de olika delarna i trädgården kan bilda en helhet. Jag är inte i första hand botaniskt intresserad, även om jag just nu ser med extra intresse på dahlior och de små nejlikorna.