Tingens förgänglighet

Jag fascineras av tingens förgänglighet. Ena stunden torra grenar, andra stunden använt av människan till något, ett tag. Och lika lätt kan det återgå till sin plats i komposten. Det är klart att jag tänker på parallellen med oss människor.