Människa-botanik

Formfulländningen i naturen och min egen tafatthet när jag försöker, är påtagligheter jag funderar kring. Tafattheten är mänsklig. Parallellerna människor-botanik är en annan tanke som jag vridit och vänt på i ateljen. Är detta en del av människo-kroppen eller är det en detalj i en växt?