Atelje och trädgård

När jag är i vår trädgård, påminns jag om att allt är förgängligt. Kanske är det just det tillfälliga som man gläds över, alla olika sorters blad, fröställningar och förstås blommor? När jag iakttar växtligheten eller fåglarna eller alla olika små kryp blir jag så medveten om livets kretslopp. Ett ögonblick levande… det gäller ju för allt levande. Livet eller det vackra är aldrig stillastående, i det pågående finns skönheten, själva livet. Det är skört och förgängligt.
Min egen begränsade kunnighet i jämförelse med naturens formfulländning beskriver kanske människans tafatthet. Jag säger inte: så här är det. Bara: detta ser jag. Materialen jag använder är inte hittade, de är utvalda. Jag tror på det intuitiva valet! Vilka associationer tingen eller bilderna kan väcka hos betraktaren varierar säkert. Jag blir glad om betraktaren känner sej fri att ha egna tolkningar och tankar.